Mobiele Dierenartspraktijk Rosuryde - Titeren

Uw behandelaar is dierenarts Froukje Seip.

21 januari 2024

Mobiele Dierenartspraktijk Rosuryde van dierenarts Froukje Seip verzorgt titerbepalingen als onderdeel van vaccineren op maat voor uw hond.  Onder andere houdt ze praktijk bij Kynospirit in Sebaldeburen.

Vaccineren "op maat" kan op basis van de individuele situatie van uw dier en de wensen van u als de eigenaar.

De Canine VacciCheck Antibody Test Kit titerbepaling is daarbij een mooi hulpmiddel om de serologische status van uw dier te bepalen door het meten van de antilichamen. Voor de hond kan je hiermee tegelijk de titers bepalen van: Besmettelijke hepatitis (Canine adeno virus CAV), Canine Parvo virus (CPV) en hondenziekte (Canine Distemper Virus, CDV). Hiervoor is het nodig om een klein beetje bloed af te nemen. De titerbepaling zelf duurt ongeveer dertig minuten. De totale tijd is afhankelijk van de vorm van consult waarbinnen u de titerbepaling laat doen. Dat kan zijn tijdens een groeps-titer-spreekuur, maar ook is een individueel titer-consult mogelijk of een titer-bepaling in combinatie met een bioresonantie-consult. 

Wanneer titers bepalen?

Titerbepaling kan plaatsvinden als de hond eerder is gevaccineerd en aan een herhaling lijkt toe te zijn. Met deze bepaling is vast te stellen of die herhaling werkelijk nodig is of dat  de hond nog voldoende bescherming heeft tegen de betreffende ziekte(n)Titerbepaling is ook zinvol voor pups, om een vaccinatieschema op maat te bepalen afgestemd op de natuurlijke bescherming van de maternale antistoffen. Bij dieren met een onbekende vaccinatiehistorie kan titerbepaling duidelijk maken of vaccinatie nodig is. Een titerbepaling kan altijd. Natuurlijk kan je alleen gezonde dieren vaccineren.

Als je niet weet wat je hond nodig heeft, dan adviseert dierenarts Seip graag over een persoonlijk vaccinatieplan, aangepast aan de situatie van de hond. Daarvoor het formulier consult titerbepaling invullen en insturen, inclusief de historie van de vaccinatiegegevens.

Als de hond voor een of meer ziekten onvoldoende beschermd blijkt, kan dierenarts Seip desgewenst meteen zorgen voor vaccinatie.

Graag ruim van tevoren melden dat je deze service wenst, zodat zij kan zorgen dat alles tijdens het consult aanwezig is.

Indien je voor het titerbepalen komt omdat je eigen dierenarts dat (nog) niet doet, dan is het advies om voor de eventueel nodig blijkende vaccinaties een afspraak bij je eigen dierenarts te maken.

Welke ziektes vallen niet binnen deze titerbepaling?
Titerbepaling is niet mogelijk voor leptospirose, kennelhoest en rabies. Voor deze aandoeningen moet, indien bescherming gewenst en noodzakelijk is, altijd worden gevaccineerd volgens het geldende protocol.
Jaarlijks vaccineren tegen de ziekte van Weil (leptospirose) kan zinvol zijn als je in een risicogebied woont en als de hond vaak zwemt of veel in contact komt met muizen en ratten. Leptospirose is een zoönose, kan ook voor de mens gevaarlijk zijn, denk dus ook aan uw eigen gezondheid. Vaccinatie tegen kennelhoest (KC neusenting) kan worden gevraagd door hondenpensions of wedstrijdorganisaties.
Een geldige vaccinatie tegen rabies (hondsdolheid) is verplicht zodra de hond de grens over gaat. De vaccinatie is drie jaar geldig en wordt aangetekend voor in het Europese hondenpaspoort.

Spreiden van de te geven vaccinaties wordt aanbevolen om het immuunsysteem van de hond de kans te geven om op elke vaccinatie afzonderlijk optimaal te reageren en om de kans op ongewenste interacties tussen de vaccinaties onderling te voorkomen, en zo een optimale bescherming te creëren. Het is voor de hond ook beter om tussen de vaccinatie en ontworming- en vlooienbehandelingen een aantal weken tijd te laten.

Kosten:
Tijdens groepsessies, zoals ze bij ons georganiseerd worden, kan Froukje hoge kortingen geven en zijn de kosten als volgt:
€ 43,00 per hond voor de titer
€ 2,50 per hond voor de locatie bijdrage