Abonnement Voorwaarden    (November 2022)

Beschrijving abonnement

Een abonnement geeft recht op een aantal lessen per abonnementsperiode, aan het einde van de abonnementsperiode vervalt het recht op de niet gebruikte lessen.

  • Maandabonnement á € 95,00 geeft recht op 9 lessen.
  • Maandabonnement á € 122,50 geeft recht op 13 lessen.
  • Halfjaarabonnement á € 525,00 geeft recht op 52 lessen.
  • Jaarabonnement á € 995,00 geeft recht op 104 lessen.
  • Een abonnement kan niet gebruikt worden om privélessen te volgen.
  • Het abonnement is gezinsgebonden, niet hondgebonden.

Looptijd

Een abonnement kan worden afgesloten voor een periode van één maand, een halfjaar [6 maanden aaneengesloten] of voor één jaar [12 maanden aaneengesloten]. Elk van deze abonnementen kunnen op elke dag van de maand ingaan.
Voorbeeld van de looptijden van de verschillende abonnementen kunnen zijn:

  • Bij een maandabonnement van 08-01 t/m 07-02
  • Bij een halfjaarabonnement van 10-02 t/m 09-08
  • Bij een jaarabonnement van 24-06 t/m 23-06

Verlenging/beëindiging

Zijn de aantal te volgen lessen opgebruikt voor de einddatum van de abonnementsperiode en u boekt meer lessen dan toegestaan binnen deze periode, dan ontvangt u van ons automatisch een factuur voor een nieuwe abonnementsperiode met als ingangsdatum de eerstvolgende les.
Aan het einde van de abonnementsperiode vervallen de credits die niet gebruikt zijn. U ontvangt automatisch een factuur voor de nieuwe periode.
Uw tegoed aan lessen staat rechtsboven in het scherm van uw KynoSpirit-account in de vorm van credits.
Het beëindigen van een abonnement kan uitsluitend per e-mail geschieden en moet uiterlijk 10 werkdagen vóór het einde van de looptijd door KynoSpirit te zijn ontvangen op het e-mailadres info@kynospirit.nl  
Is er voldaan aan alle voorwaarden, dan wordt de beëindiging van het abonnement door KynoSpirit geaccepteerd en u ontvangt hiervan binnen 5 werkdagen een bevestiging per e-mail.  Heeft u geen bevestiging ontvangen van uw beëindiging, dan dient u zo spoedig mogelijk met KynoSpirit hierover contact op te nemen.

Wij adviseren u de einddatum van uw abonnement in uw agenda te noteren, opdat u tijdig kunt reageren om het abonnement niet te verlengen.
Als het abonnement niet tijdig per e-mail wordt beëindigd wordt het abonnement voor een gelijke periode stilzwijgend verlengd, met de op dat moment geldende prijs en blijven de voorwaarden ongewijzigd van kracht. U ontvangt dan voor de nieuwe periode een factuur per e-mail.

Facturering en betalingen

U ontvangt voor aanvang van elke nieuwe abonnements-periode een factuur en deze bevat de betalingstermijn waarbinnen de betaling dient plaats te vinden.
Gespreide betaling is niet mogelijk.

Algemeen

Alle genoemde prijzen zijn inclusief B.T.W. en zijn onder voorbehoud van eventuele prijswijzigingen. Voor alle niet-genoemde zaken ligt de beslissingsbevoegdheid bij KynoSpirit.

Een exemplaar van deze voorwaarden wordt standaard als bijlage met elke factuur meegestuurd.