Huishoudelijk reglement

 1. Deelname aan alle activiteiten van KynoSpirit is voor eigen risico. KynoSpirit is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade aan u, uw hond en/of uw bezittingen.
 2. Iedere eigenaar dient een geldige WA-verzekering te hebben.
 3. Elke hond die bij KynoSpirit aanwezig is dient volledig ingeënt te zijn of over een geldige titerbepaling te beschikken en geen symptomen te hebben van overdraagbare ziekten (b.v. Kennelhoest).
 4. Wij verzoeken u uw auto zodanig te parkeren dat de parkeerplaats ten volle benut kan worden. Hiervoor is het nodig dat u de parkeerplaats achter tot aan de schuur gebruikt en de doorgang naar de nooduitgang vrij laat (een parkeer plattegrond staat op de website onder Contact).
 5. De hond dient ten allen tijde aangelijnd te zijn, ook op de parkeerplaats.
 6. Als de hond zijn behoefte doet op of om het terrein van KynoSpirit dient u die direct op te ruimen.
 7. Voor het uitlaten van de hond is er links naast het pand een onverharde weg van ca. 1 km, ook daar geldt een opruimplicht.
 8. Zorg ervoor dat u op tijd aanwezig bent voor de training, indien u te laat komt, heeft de instructeur het recht u te weigeren. Voor een gereserveerde les is lesgeld verschuldigd.
 9. De instructeur bepaalt tijdens de training het oefenprogramma. Zijn er problemen of is er iets waar u het niet mee eens bent, breng het naar voren bij uw instructeur na de training.
 10. Teven mogen tijdens de loopsheid wel aan de training deelnemen mits zij een broekje dragen.
 11. Bij deelname aan losse lessen altijd minimaal 48 uur van tevoren aanmelden, zodat er bekeken kan worden in welke groep er plaats voor u is.
 12. Bij verhindering altijd afmelden, minimaal 24 uur van te voren, via uw KynoSpirit account bij KennelCare of per e-mail info@kynospirit.nl
 13. Bij te late afmelding wordt de les in rekening gebracht. Ook indien u losse lessen volgt geldt dezelfde afmeldingsverplichting. Indien u de les vergeet af te melden binnen de gestelde tijd, krijgt u een factuur toegestuurd ten bedrage van het verschuldigde lesgeld.
 14. Breng elke training een sprankelend humeur mee.

 

Eenieder die deze reglementen niet nakomt, kan worden uitgesloten van de training.