Leskaart voorwaarden (december 2022)

Beschrijving leskaart

Een leskaart geeft recht op 10 (groeps)lessen voor het volgen van een training. De effectieve lesduur is 45 minuten per les.

  • De prijs voor deze leskaart is € 145,00
  • Is ook te gebruiken voor een privéles (2 credits) + bijbetaling van € 5,00

Looptijd

De leskaart heeft een geldigheid van een periode van drie aaneengesloten maanden. De leskaart kan op elke gewenste dag ingaan.
Voorbeeld van een looptijd kan zijn van 10-02 t/m 09-05
Aan het einde van deze periode vervalt het recht op de niet gebruikte lessen.

Annulering van een les

Zijn er omstandigheden waardoor u een les moet afzeggen, dan dient u dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les te melden. Bij het te laat of niet annuleren wordt de les in rekening gebracht.
Ter voorkoming van misverstanden kan de melding van afzegging alleen  plaatsvinden via uw KynoSpirit-account of via het e-mailadres   info@kynospirit.nl

Verlenging/beëindiging

Zijn de aantal te volgen lessen opgebruikt en u boekt via uw KynoSpirit-account nieuwe lessen, dan ontvangt u van ons automatisch een factuur voor een nieuwe leskaart, tenzij u met Gabriëlle een andere afspraak heeft gemaakt.
Als de leskaart zijn geldigheidstermijn heeft bereikt vervallen automatisch de ongebruikte lessen.
Wij adviseren u de einddatum van uw leskaart in uw agenda te noteren, zodat u het risico van gemiste lessen kunt voorkomen. Uw tegoed aan lessen staat rechtsboven in het scherm van uw KynoSpirit-account in de vorm van credits.

Facturering en betalingen

U ontvangt voor aanvang van elke nieuwe leskaart een factuur en deze bevat de betalingstermijn waarbinnen de betaling dient plaats te vinden.
Gespreide betaling is niet mogelijk.

Algemeen

Alle genoemde prijzen zijn inclusief B.T.W. onder voorbehoud van eventuele prijswijzigingen. Voor alle niet-genoemde zaken ligt de beslissingsbevoegdheid bij KynoSpirit.

Een exemplaar van deze voorwaarden wordt standaard als bijlage met elke factuur meegestuurd.